Archiv rubriky: Chemie a chemická výroba

Chemická výroba KFT

 

Reaktor je taková spalovací pec, nádoba trubkovitého tvaru o výšce 12m a průměru 4m.Vyroben je z chromniklové vysocekvalitní nerezové oceli a je opatřen vnitřní žáruvzdornou vyzdívkou z živičné slinuté keramiky.Do víka reaktoru je přiváděn stlačený vzduch o tlaku 12bar,a v přísunu více než ohromujícím.Také právě proto permanentně a neustále běží v kompresorovně 4ks pístových kompresorů ruské provenience a dva ks pístových kompresorů Orlík českého výrobce z České Třebové.V roce 2003 byl zakoupen ještě jeden kousek, šroubový kompresor Schneider.Potenciál těchto fakt velkých strojů je bezezbytku uplatněn právě v reaktoru.Výroba se zahajuje tak, že se pustí do reaktoru vzduch a začne se pomalu, kalibrovanou tryskou,pouštět P.Nastává mohutná reakce, kdy za obrovského hukotu začíná P hořet.No a kdyby nebylo jedné podstatné věci tak by to hořelo tak asi dvě miniuty a bylo by Marvinovi, protože by měl zhořenou klávesnici.

Tou podstatnou věcí je DEMI voda.Tedy demineralizovaná voda, zbavená různých kationtů.O výrobě DEMI vody se zmíním v příštím článku.Demi vodou je vřes výko celý spalovací proces vydatně skrápěn.Díky chemické reakci se molokuly vody nabalujjí molekuly oxidu fosforečného, který práve vzniká při hoření.P2O5 + H2O = H3PO4.No a už máme na světě kyselinku.Byť surovou, ale je tam.V zásadě se vyrábějí dva druhy KFT – 85%- potravinářská a 75% – technická.To kolik bude mít procent záleží,jak dlouho cirkuluje KFT ve spalovacím procesu.

Tak a máme dva problémy.Jednak surovou kyselinku a jednak zbytek nenavázaného P2O5,čož je odpad.Kam sním.Prudce toxický plyn.Na filtaci těchto zbytků slouží další ruský reaktor, v podstaě filtr.Mohutná elektromagnetická vysocefrekvenční krabice o velikosti čtyřpatrové bytovky.Zde prochází plyn přes kanálky, kde jsou elmagnetickou indukcí navázány molekuly P na takové jemné lamelky.Je jich moc a musí se pravidelně čistit.Na to slouží v boku posazené otvory, které jsou však hermeticky uzavřené.

Pokud je filtrace zacpaná,a to i částečně, plyn který odchází do komína, poznáte jej,komín, že je to takový ten černobylský typ, obsahuje pěkný bordýlek.Pokud jde z komína obláček bílého oparu je problém.Potom panu Kyliánovi na zahrádce předčasně dozraje cibule a ranné brambory.Ale na to se moc nehledí.Když řekne vedoucí výroby, po ledabylém vyhlédnutí z deset let neumytého okna,”dnes nekouříme” nechává mě to klidným. Surová KFT je z reaktoru přerpávána dávkově do mezizásobní o obsahu 18t a odtud pak do dearzenizační jednotky (DEA).

Jedná se o kolonu různách filtračních a odlučovacích zařízení, které má dvě linky.Modrou a žlutou.Jelikoš je primárně P kontaminován arsenem, je také znečištěna KFT.No a práve arsen se odlučuje v těchto kolonách.Jako katalizátor reakce se používá nějaký speciální snad sulfát něčeho.No a jako odpadní produkt vzniká arzenizační kal.Vysoce jedovatý, životu nebezpeční žlutý prášek, který UK nabírají lopatama, dávají do plastových sáčků a až toho mají asi tunu, uskladní to ve speciálním betonovém kontejneru o rozměrech 1*1*1 m.

Ten je vybaven vložkou ze speciálního chemického platu.Hermeticky ten plast zavaří, nalepí betonové víko, zašroubují a zatrhnou šrouby.Kontejnery jsou poté odváženy na skládku, která je viditelná ze silnice na Reinthal, hned za přejezdem.Obrovská hradba betonových kostek.Poločas rozpadu této látky je asi 1000 roků, takže s pánem bohem moje milé děti.Produkce této látky je asi 60t za rok. Příště nahlédneme pod pokličku tripolyfosfátu.

 

Napsal Marvin

Chemická výroba

 

Jednak to ani nevím a jednak se to dočtete na www.fosfa.cz Veškerá výroba této továrny se odvíjí od základního produktu a to fosforu.Jená se o žlutý fosfor(P), naprosto toxický a výbušný prvek,který již při pouhém kontaktu se vzdušným kyslíkem prudce zhoří a uvolní se žlutý oblak oxidu fosforečného.Stačí zhluboka dýchat a veškeré vaše sliznice včetne konečníku vám řeknou NAZLE!Proto musí být neustále zaplaven vodou, při transportu,manipulaci a výrobě.P se vyrábí v Kazachstánu, odkud se také vozí do Fosfy ve speciálních duplikátorových vagonech.Totiž,aby bylo možmé s P manipulovat, musí se rozehřátý asi na 80 stupňu.Pokud zchladne,tak zatuhe.A když zatuhne v trubce při transportu tak je celkem problém.

Proto jsou v hojné míře zaměstnaci ukrainské národnosti.Vasil, Sergej a ten s těma plechovýma zubama.Takže, pokud se chce P stočit z cisteren, musí se duplikátor(dvojtý obal cisterny)připojit na zdroj páry a zhruba 24 hodin velmi intenzivně rozehřívat.Poté následuje stočení.To se provádí metodou zvanou sifonování, kdy ve stačecí pipetě je sloupec vody a následně samotíží se vyvolá čerpací efekt.Jako kdy táta přetahuje sedmičku vína z demijónu.Pipeta končí v přepravím zaásobníku, který je umísteň zhruba 10m pod úrovní kolejiště,odtud se přečerpává do skladovacích zásobníků.

Jsou tři, “A” 80t, “B”80t a “A100” 100t, která se však nepoužívá, protože je podzemní a při jeho výstabě udělali soudruzi z SSSR mějakou chybu a vypouklo se dno.Nelze tedy vyčerpat a vždy tam zůstane min 10t.V záloze jsou ještě další dva zásobníky, které se běžně nevyužívají,ale v případě výkyvu cen P na světovách trzích,se tam skladuje do foroty.Veškerá technologie stáčení a skladování je dvojtě opláštěna a vyhřívána přehřátou párou o teplotě 182 stupňů a je kryta v dusíkové atmosféře.V roce 1997 se P nakupoval Číně, byl levnější, méně kvalitní, ale měl jednu obrovskou nevýhodu.

Byl transportován v barelech o objemu 208 l ale skutečně ho v tom sudu bylo jen 22kg, zbytek byla voda.Kvůli bezpečnosti.Ovšem manipulace představovala obrovská problém.Barely se musely vysokozdvižným vozíkem složit z vagonů, přemístit na linku, kde dvě UK odřízli víko, kleštěmi vzali sud a obrátily ho do takové obrovské vany s vodou.Stačilo, aby sud praskl nebo spadl z vozíku a a rázem bylo po UK.Však taky minimálně 3ks těchto pracantů zahořeli.Traduje se historka, kdy si přijel kamion pro surový P, a prý kolik tam toho mají nalít.V papírech bylo 20t, tak to začali plnit.Návěs však měl jen 19t.Hořelo hodně,hořelo dlouho, zhořeli UK, zhořel i kamion. Příště: výroba KFT

 

Napsal Marvin